Уважаеми ученици и учители,
Във връзка със седмицата на програмирането Codeweek, в АЕГ „Гео Милев“ на 11.10.2018 г. беше проведено състезанието „Буквомания“  в което участваха:

1. Преслава Димитрова Стоянова от 8 Б клас

2. Христо Русев Христов от 9 Г клас

3. Димитър Константинов Димитров от 10 В клас

4. Христо Николаев Вълков от 10 Е клас

5. Николай Павлов Павлов от 12 Е клас

Участниците въведоха текст на английски и текст на български език. Всички се справиха отлично. Най-бърз от всички беше Николай Павлов Павлов от 12 Е клас. С най-малко правописни грешки е въвел българския текст Димитър Константинов Димитров от 10 В клас, а без правописни грешки е въвела английския текст Преслава Димитрова Стоянова от 8 Б клас. Благодарим на учителите М. Терзиева, К. Митева и Д. Денева, които допринесоха за организацията на състезанието. Ръководството и учителите на АЕГ „Гео Милев“ благодарят на всички участници за проявения ентусиазъм.