Олимпиадата по английски език ще се проведе на 15.12.2018 от 9:00 часа. Учениците да се явят в 8:30. 

Олимпиадата по български език ще се проведе на 16.12.2018 от 9:00 часа. Учениците да се явят в 8:30