Последно удължаване на срока за кандидатстване по проект „Green City Life“ – краен срок 21 декември(петък) до 13:00 часа.