Приключи ПЪРВИЯТ кръг на на ционалното състезание по български език и литература „Любословие“,организирано от Сдружението на учителите филолози. Целта на конкурса е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст,както и за създаване на писмен текст поконкретна задача.

   Класирани бяха следните наши ученици:

1.Стелияна Желанкова-ХII клас

2.Ива Иванова Богоева-ХII клас

3.Николета Чернаева–ХII клас

4.Дебора Обретенова–ХII клас

5.Виктория Стайкова–ХI клас

6.Теодора Добрева—ХI клас

7.Йоанна Маринова–ХI клас

8.Мария Стойчева—ХI клас

   Преподаватели на тези ученици са г-жа Тодорка Лазарова и г-жа Даниела Денева.

   Нека пожелаем достойно представяне на отличените и на следващия кръг на състезанието.