От 5 до 9 ноември 2018 г. в Мерсин, Турция се проведе първата среща по проект Green City Life по програма ЕРАЗЪМ +. В проекта си партнират „Гео Милев“, гр. Бургас, 34 средно училище, гр. Рига – координатор по проекта, Zeytinlibahce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, гр. Мерсин, и Националният колеж Gheorghe Sincai, гр. Букурещ. Времетраенето на проекта е 2 години, а основната му цел – да се проучи и анализира биологичното разнообразие в съответните региони като се изработи един иновативен модел за устойчиво съхранение на разнообразните биологични видове в градска среда.

В срещата взеха участие Маринета Дежева, старши учител по география и икономика, Милена Платникова, старши учител по история и цивилизация и Даниела Василева, учител по информатика и информационни технологии в АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас.

Работата по проекта стартира с посещение в училището партньор от турска страна. В коридорите бяха разположени места за игри и различни информационни материали за страните участници в проекта, изработени от учениците. Всички стаи са снабдени с интерактивни дъски, места за съхранение на мобилните телефони, а учениците са с униформи. Обучението се провежда в две смени в две училищни сгради.

Бяха представени училищата, които участват в проекта, както и намиращите се в близост до градовете биологични видове – флора и фауна.

Бяха посетени различни институции, свързани с опазването на околната среда и представени много проекти и инициативи – за справяне с насекомите- чрез използване на естествените им врагове, провеждане на референдум относно строителството на ядрена електроцентрала, риболов и изграждане на ферми за риби, опазване на делтата Гьоксу, разширяване на зелените площи, противодействие на наводнения, климатични промени и използването на пластмаса и др.

В срещата участваха и местни университети. Представители на Университета в Кападокия изложиха интересни факти за едно уникално място – делтата Гьоксу. където мигрират прелитащите птици.

Преподаватели от Университета в Мерсин представиха разнообразието и спецификацията на видовете в Анадола, много от които ендемични.

Бе организирано и посещение в Alata – Институт за високи култури и градинарство. Учените от института са работили по 369 проекта в последните 25 г. Акцентът е поставен върху цитрусовите култури, а в момента се разработва технология за отглеждане на лимони без семки. Друга задача на института е оказване на помощ на селскостопанските производители.

Изключително интересно бе посещението в ODTU- институт за застрашени видове. Там се провеждат учебни игри и уъркшопове, предлагат се презентации и филми. Работи се по проект за опазване на гигантските морски костенурки карета карета. Всяка година през месец май те идват на брега, където снасят 100 яйца. След 45 дни се излюпват малките и поемат по своя път.

Бяха обсъдени бъдещите дейности по проекта и се взеха важни решения.