На основание заповед N РД-01-3 14.01.2019, дните от 15.01.2019 до 18.01.2019 са НЕУЧЕБНИ.