Олимпиадата по История ще се проведе на 19.01.2019 събота от 9:00 часа . Учениците да се явят в 8:30 в сградата на училището.

Олимпиадите по Химия и География на 20.01.2019 ще се проведът от 14:00 часа. Учениците да се явят в 13:30 в сградата на училището.