От утре 23.01.2019 учебните занятия ще се провеждат по график.