На ВНИМАНИЕТО на всички учители и ученици!

Променената учебна програма, ще продължи да е в сила до край на първи срок 04.02.2019 година!