Американският Университет в България, заедно с фондация BEST, имат удоволствието да Ви поканят на второто международно ораторско състезание – Balkan Voices 2019! 
То ще се проведе на 8 – 10 март 2019г. в кампуса на университета и ще събере около 100 ученици от различни училища на Балканите. Разходите за път, настаняване и храна ще бъдат поети от организаторите. 
За да кандидатстват, учениците трябва да:

  1. Попълнят следната Google форма, в която да качат мотивационно писмо.
  2. Включат описание на темата, както и кратко резюме на речта, която смятат да представят.

Срокът за кандидатстване е удължен до 28 януари. 
За всички детайли за състезанието, както и кандидатстването, моля посетете официалната страница на организаторите тук
Не пропускайте възможността да изпратите Вашите талантливи ученици на това прекрасно международно ораторско състезание! 

С уважение, 
Отдел Прием на студенти 
Американски университет в България