АКТУАЛНО: Светът започва от морето, светът започва от Бургас

Конкурс за електронна картичка

Конкурс за есе

Конкурс пленер

Национален календар за изяви по интереси и Национален спортен календар

Информация за състезания и конкурси се публикува на gpaeburgas in FB и в затворената група aegburgas във FB.

Информация за олимпиади, състезания и конкурси се публикува и на страницата на РУО Бургас в раздел „Олимпиади, състезания„. Прояви и състезания/конкурси, организирани от ЦПЛР за учебната 2017/2018 год. – skan – pismo
Състезания по математика, информатка, ИТ