Въпросът за хуманността, съпричастността и доброволството става все по-актуален сред абитуриентите. Популярни са инициативи като „С автобус на бала“, „С тениска на бала“. Проект „Това не си го правил“ провокира едно по-различно завършване – групово кръводаряване на отделни класове зрелостници, акции по кръводаряване в училища, в които да се включат учители, родители.

http://gpaeburgas.org/wp-content/uploads/2019/02/Broshura.pdf

https://www.facebook.com/nesigopravil