РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ

НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 09.02.2019 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ