Правилникът за дейността на АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас е актуализиран с решение на ПС. Промените са отразени в публикувания ПДУ на сайта на гимназията в секция Правилници.