Десетокласниците от АЕГ „Гео Милев“ със сертификати от обучението по тема „Иновативни методи за обучение на младежи по програмиране, Интернет на нещата и работа със социални мрежи“, проведено на 25.02.2019 г. в БСУ.