„Това правителство подкрепя следването на висше образование в чужбина“

На 8 март 2019 година в конферентен център „Флора Бургас“, пред служители на Община Бургас, ученици и граждани на Бургас се проведе публичен дебат в състезателен формат на Британски парламентарен дебат. В залата присъстваха директорът на АЕГ – г-жа Нейчева и заместник-директорът, г-жа Градишка., Представителите на отборите бяха ученици от профилираните АЕГ и ПМГ град Бургас. Дебатът се проведе по покана на Община Бургас и във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на иституционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справянето с влиянието на транснационалната миграция на младежите“ (YOUMIG), финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

При организирането и разпределянето на позициите на отборите ръководителите на учениците г-н Христо Симеонов и г-жа Дарина Илиева се ръководеха от основните принципи на Европейския съюз – солидарност, сътрудничество, пропорционалност. Учениците от английската и математическата гимназия бяха разпределени пропорционално в отборите на правителството и опозицията.

Г-н Христо Симеонов разясни на публиката структурата на Британския парламентарен дебат и уточни, че задачата на учениците е да се превъплътят в позицията, която защитават, да открият и дефинират проблеми, да предложат решения и да ги защитят.

Дебатът премина изключително динамично и бяха демонстрирани основните сблъсъци от гледните точки в българското общество по посочения проблем. Учениците бяха толкова убедителни, че успяха да заблудят хора от публиката, които повярваха, че защитаваните гледни точки са лична кауза.

Прозвучаха интересни предложения как да подобрим системата на висшето образование в България чрез включване на бъдещите и настоящи студенти в определянето на целите, разработването на нови подходи в обучението и промяна на структурата на висшето образование. Като най-важна цел и правителството и опозицията определиха щастието на отделната личност като гаранция за успеха на обществото в цяло.

Събитието бе записано от екип от Българската национална телевизия. До 10 дни след събитието ще бъде създаден филм, който ще се излъчи публично на заседание на Комисията по култура и образование в Европейския парламент в Брюксел.

Отборите от английска гимназия бяха представени от Еми Карагьозова, Мария Илиева, Александра Мукарева и Иван Вълканов – ученици от XII б клас.