Ученичката Анна Орлова от IXб е класирана на второ място на Националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2018/2019 година. Това е голям личен успех и резултат от обучението в часовете.

Олимпиадата, която се провежда ежегодно от Министерството на образованието и науката, е сериозно състезание за ученици, изучаващи руски език в България. Участниците се допускат до националния кръг след отлично представяне на първите два етапа – общински и областен.

За поредна година в Олимпиадата взеха участие ученици от гимназията, изучаващи руски като втори чужд език. През предходната 2017/2018 година на общинския кръг бяха класирани за областния три ученички от Xа клас: Галя Атанасова, Йоана Видева и Теодора Добрева. През тази учебна година те също участваха успешно в Общинския кръг на олимпиадата по руски език, както и учениците от Xд клас Анна Гуджукова и Теодора Божинова.

Поздравления и пожелания за бъдещи успехи!

Диплом