Ученици от АЕГ „Гео Милев“- гр. Бургас и участници в проект по програма Еразъм + „Green City Life” взеха участие в третата III-та Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“, организирана от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас (Катедра „Екология и опазване на околната среда“) и Община Бургас. Конференцията се проведе на 20-22 март 2019 г. в Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“. Учениците от гимназията представиха проект на тема „ Биоразнообразието в нашия град“ в направление „Защитени територии; биологично разнообразие“. Там те споделиха своето виждане за необходимостта от опазването на околната среда и изнесоха презентация за застрашените и защитени растителни и животинските видове в Бургас и региона. Участниците  Тематичните направления на форума включваха още:

– Ролята на сътрудничеството в опазването околната среда;

– Устойчиви и екологично чисти технологии;

– Алтернативните енергийни източници за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива;

– Биогорива; 

– Метеорология и хидрология;

– Спътников мониторинг върху околната среда;

– Екологичен мониторинг;

– Мониторинг на храните;

– Управление на екологичните проекти;

– Екология на селското стопанство и промишлеността;

– Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;

– Управление и рециклиране на отпадъци;

– Обработка на отпадъците (заводи, сметища).

 На учениците бяха връчени грамоти и награди, а на техните учители сертификати за екологичен принос.