Едно място в паралелка Английски език/Руски език Документи се подават до 25.04.2019г. до 12,00 часа в канцеларията на гимназията. При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Едно място в паралелка Английски език/Немски език Документи се подават до 25.04.2019г. до 12,00 часа в канцеларията на гимназията. При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.