Уважаеми г-н Никола Кожухаров,

От името на ръководството, учителския колектив и учениците на Английска езикова гимназия „Гео Милев“ изказваме искрената си благодарност за направеното от Вас дарение за библиотеката на училището. Подарените от Вас книги са ценен принос за обогатяване на библиотечния ни фонд.

Искрено се надяваме, че и в бъдеще ще получаваме Вашата подкрепа и съдействие, защото ни обединява желанието да просвещаваме и възпитаваме нашите ученици.

Пожелаваме Ви здраве, вяра и успехи!