Талантливите ученици от 12 клас с профилиращ предмет “изобразително изкуство”  изложиха на втори етаж в сградата на АЕГ “Гео Милев” своите рисунки. Техният ръководител, г-жа Златка Коева споделя, че авторите вече …………( продължение )