Поздравления за отличното представяне на Валери Тихомиров Видев от 11. „e“ клас! Надяваме се на нови победи! https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/38429