На вниманието на зрелостниците, завършили 12 клас през предходни учебни години

Уведомяваме ви, че от днес – 01 юли  до 12 юли 2019г. се подава заявление по образец за явяване на държавни зрелостни изпити в края на месец август, ако не сте положили успешно или не сте се явили на предишни сесии. 

Зявлението се подава в стая 122 в сградата на АЕГ „Гео Милев“.

Дати за държавнизрелостни изпити:

28 август 2019г. по БЕЛ;

29 август 2019г. втори държавен зрелостен изпит.