1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете, в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.

2. Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в което сте приети, и:

да се запишете;
или
да подадете заявление за участие в второ класиране.

Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране. Желанията за участие във второ класиране не се пренареждат.

3. Ако не сте класиран по нито едно желание, автоматично участвате във второ класиране.

График на дейностите по прием 2019/2020 учебна година