Подаването на документи за участие в четвърти етап на класиране ще става в срок от 05.08.2019 г. до 09.08.2019 г. от 8:00 до 14:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ «Гео Милев»

Необходими документи

  • Копие от свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  • Заявление – по образец на АЕГ „Гео Милев“ ( на място )
  • Служебна бележка с резултатите от НВО – копие