През периода от октомври 2017 г. до октомври 2019 г.  от Английска езикова гимназия е спечелен и изпълнен проектът “ LEAD “ – “ Learning, experiencing and awareness of the diversity … ( продължение )