Уважаеми родители, родителската среща за новопостъпилите ученици в 8 клас ще се проведе на 10.09.2019г. от 18:00 ч.
Прилагаме списък с класните ръководители и разпределението по стаи.

СПИСЪК