На свое редовно заседание на 04.09.2019г., на което присъстваха представители на УН ОС НА АЕГ„Гео Милев“-Бургас бе взето решение елементите на ученически униформи да бъдат задължителни от учебната 2019/2020 година за новопостъпилите ученици в осмите класове. Всеки ученик от останалите випуски, по свое желание може да закупи такива елементи на ученическа униформа.

За останалите, както и до изработване на униформите, важи приетият дрескод със задължителните значки с логото на училището.

Информация за начина на поръчване на униформеното облекло ще бъде предоставена допълнително след подписване на договор с фирмата-изпълнител.