Родителската среща за новопостъпилите осмокласници ще започне в  зала 408.