Откриването на учебната 2019/2020година на АЕГ „Гео Милев” ще се състои на 16.09.2019г. от 9.00ч.

Учениците да се явят в 8.50ч. в училищния двор за тържествената церемония с облекло съобразно решението на ПС.