От учебната 2019/2020г. АЕГ “Гео Милев” е одобрена за участие по проект “From Eurodivision to Eurovision” -FETE- по програма ” Еразъм + ” с участието на още 5 държави- Финландия, Италия, Полша, Испания, Латвия.Основна цел на проекта е не само изучаване на проблема с миграцията, но и съвместна работа с местните институции и финализиране с писма до европейските институции.Поканват се ученици от 8,9,10 клас, които желаят да участват и имат възможност да изпълнят ангажимента си да са домакини на гост-участник от друга страна-участничка в проекта по време на домакинството ни, както и да работят по проекта и посетят една от страните -партньори, да подадат в стая 122 заявление и декларация-по образец в стая 122-и  мотивационно писмо в свободен текст.Срок-20.09.2019г.