Критерий за вътрешноучилищно класиране за свободното място в 8-ми клас да бъде  бала за прием в училището, утвърден с решение на ПС и прилаган при първите две класирания.

Свободно място в VIII клас за учебната 2019/2020 Английски език/Китайски език.

Документи се подават до 12:00 часа 26.09.2019 г. в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ «Гео Милев».

Необходими документи

· Копие от свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО

· Заявление – по образец на АЕГ „Гео Милев“ ( на място )

· Служебна бележка с резултатите от НВО – копие