Подаването на документи ще става в срок до 31.10.2019 г. – 12:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ «Гео Милев»
Необходими документи
• Копие от свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
• Заявление – по образец на АЕГ „Гео Милев“ ( на място )