На вниманието на любителите на фотографията
Фотографски конкурс на тема ,,Биоразнообразието в гр. Бургас“ за ученици от АЕГ ,, Гео Милев“ – гр. Бургас
В конкурса могат да участват ученици от всички класове и десетте най-добри фотографии ще бъдат включени в международна изложба
Условия за участие в конкурса
• Задължително изискване е творбите да отговарят на темата на конкурса.
• Всеки желаещ може да участва само с една снимка.
• Снимката трябва да бъде придружена от кратък текст на английски език и трите имена на участника.
• Снимките трябва да бъдат с качествена резолюция (формат А4)
• Краен срок за участие 20.10.2019 г.
Изпращайте снимките с тема ,,Фотографски конкурс 2019‘‘ на:
office@gpaeburgas.org