Откриването на учебната година за обучение по корейски език ще се състои на 9 октомври 2019 година в ОУ“А.Г.Кодажакафалията“ от 12.30 часа. Учебни занятия ще има три седмици във всеки от учебните месеци до юни 2020.
Учениците, заявили желание, се задължават да присъстват на откриването. Графикът на обучението ще бъде обявен допълнително.