Обучението по корейски език ще започне в петък, 11.10.2019г. Групата за начинаещи ще провежда занимания от 11.30 до 12.45ч. в стая 324 в АЕГ(8-12клас). Напредналите са сборна група от 19.30ч. в ОУ” Ал.Г.Коджакафалията”. През ноември- начинаещите са от 13.15ч. 14:30 в 324, а напредналите са отново от 19.30ч.  в ОУ” Ал.Г.Коджакафалията”. През декември – начинаещите са от
11:30ч. 12:45 в 324(8-12клас) а напредналите са отново от 19.30ч.  в ОУ” Ал.Г.Коджакафалията”.