Процедура за обучение в самостоятелна форма на обучение.

Програма за предоставяне на равни възможности 2019-2020

Училищен учебен план за паралелките от VIII клас за 2019-2020

Превенция за ранно напускане 2019-2020

Правилник за дейността на АЕГ „Гео Милев“ 2019/2020 учебна година.

График 2019-2020 учебна година.( Ваканции и неучебни дни )

Учебници 2019-2020 учебна година.

Мерки за повишаване качеството на образование.

Вътрешни правила за квалификационната дейност

Правила за квалификационна дейност в АЕГ “Гео Милев”.

Стратегия за развитие на АЕГ”Гео Милев” за 2016-2020

Процедура за прием на ученици на свободно място в АЕГ “Гео Милев” – Бургас.