Международни проекти

От 2012 година ГПАЕ“Гео Милев“, Бурга е PATHFINDER SCHOOL в Microsoft Partners in Learning.

Microsoft Partners in Learning е глобална програма, фокусирана върху подобряване на преподаването и ученето чрез ефективното използване на технологиите в класната стая. През цялата година, Partners in Learning е домакин на серия от професионални изяви и конкурси за учители и училищни ръководители, които срещат партньорите в обучението на Глобални форуми. На форума от 7-10 ноември 2011 г. във Вашингтон, окръг Колумбия нашата гимназия беше представена от Димитрина Тодорова – старши учител по ИТ. На форума от 28 ноември до 1 декември 2012 г. в Прага нашата гимназия беше представена от Димитрина Тодорова – старши учител по ИТ и Милена Андонова – директор. В резултат на съвместната работа с нашето менторско училище от Москава учениците усъвършенстват езиковите и дигиталните си умения на сайта Art & TECH и ще имат възможност да се срещнат за да обогатят своите езикови културни познания в Бургас и Москва.

Събитията обединяват стотици от най-иновативните световни педагози от повече от 75 страни и са предназначени за:

  • Сътрудничество между преподавателите и училищните ръководители, за да се насърчат иновативните програми
  • Празник на творчеството и иновациите в образованието
  • Създаване на силна световна общност от новатори в класната стая на училищно ниво

Кой присъства на събитието

Учителите

Един от елементите на Партньори в обучение на Глобалния форум е отличаване на преподаватели. През годината, учители представят проекти чрез “виртуална разходка в класната стая”, която обяснява как те използват технологиите в преподаването и как тя влияе на обучаемите. Победителите от тези събития имат право да участват в Глобалния форум. В допълнение, учителите могат да използват мрежа като глобална общност и да получат професионална подкрепа за развитие. Щандовете с проектите на учителите от Вашингтон можете да видите тук…

Училищните ръководители

Всяка година ние подбираме нови Pathfinder и Mentor Училищата Партньори в обучението на училища програма чрез строго прилагане и процеса на оценка. Училищните ръководители получават една година на силен ангажимент и наставничество от образователните експерти и други училищни ръководители, помагайки им да започне трансформация в техните училища. Microsoft Partners in Learning е глобална програма, фокусирана върху подобряване на преподаването и ученето чрез ефективното използване на технологиите в класната със софтуера на Microsoft.
Можете да се присъедините към програмата като използвате линка…

 

The Vectors

Клуб, който е част от международната организация „People To People International“. Тя свързва групи ученици по света, които желаят да помогнат в развитието на общностите си. Крайната цел: създаването на утрешния по-сплотен и хубав свят. Колкото и нереалистично да изглежда, не е невъзможно!
Ние, „The Vectors“ („Векторите“), желаем да сме част от това бъдещо общество. Засега просто група ученици, които споделят амбицията да променят заобикалящите ги хора и условия към по-добро. Подкрепяни сме от PTPI и нашето училище, а някой ден може би от цялата общност.
Всеки е добре дошъл да помогне в реализирането на проектите на групата!.
facebook profile

 

Европейски проекти

erasmus„Еразъм+“ обединява цели седем досега съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа и в областта на спорта. Тя дава възможност на 4 милиона европейци  да се обучават и да придобият трудов опит като доброволци в чужбина.

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро.

По Еразъм+ ще се подкрепят международни партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

В рамките на програма „Еразъм+“специалистите от сферата на предучилищното, началното или средното образование могат да се възползват от множество вълнуващи възможности за подобряване на своите знания и умения, включително за изучаване на нови езици или придобиване на ИТ умения.

Тези умения често дават по-широк поглед върху образованието и допринасят за обмена на знания и добри практики.

Можем с гордост да заявим, че от началото на месец юли 2015 година стартират два нови проекта на ГПАЕ „Гео Милев“ по програма Еразъм+.

Първият проект е по ключова дейност 1 – Индивидуални мобилности в сферата на училищното образование и един по ключова дейност 1 – Младеж.

Проектът , който е с продължителност 12 месеца е под номер 2015-1-BG01-КА101-013855 и е на тема „Изграждане на институционален капацитет за училищно менажиране и вътрешно инспектиране и модернизиране на обучението по чужд език чрез употребата на ИКТ в класната стая.“ Общата финансова подкрепа за реализиране на всичките 8 индивидуални мобилности, предвидени по проекта е в размер на 24986 евро.

Вече започнаха подготвителните дейности по кандидатстване за определените мобилности, както и по организацията на одобрените по проекта обучителни курсове. Всички участници в проекта ще поемат личен ангажимент по успешната му реализация и ще се включат активно в изпълнението му чрез специално разработени от самите тях работни програми, включващи дейности за целия период на изпълнение на проекта. Една от най – важните цели на проекта е да се създадат условия за прилагането на  „добри практики“ в управлението, администрирането и вътрешно-училищното инспектиране от всички членове на ръководството, използвайки знанията и споделения опит, който те ще придобият с участието си в обучителните курсове по индивидуалните мобилности. Другата важна цел, която проектът поставя, е да се засили мотивацията на част от учителския екип за по – активното и по – ефективното използване на ИКТ  в часовете за изучаване на чужд език и предмет, изучаван на английски език. По този начин училището ще се превърне в съвременна образователна институция, отговаряща на най – новите методи, форми и технологии в преподаването на  английски език.

Координатор на проекта е Силвия Пехливанова – помощник – директор по учебната дейност на ГПАЕ „Гео Милев“, Бургас.

Вторият проект по ключова дейност 1 – Младеж под номер 2015-1-BG01-KA105-013603 е на тема „Бъдете активни = Бъдете перспективни“ – младежкото доброволчество като инструмент за по-добри умения за заетост и е с продължителност 6 месеца. Той ще събере на едно място младежи от пет държави: България, Беларус, Португалия, Русия и Турция. Общата финансова подкрепа за реализиране на дейностите и мобилностите, предвидени по проекта е в размер на 36398 евро евро. Той е насочен към нашите пълнолетни зрелостници, които ще се отнесат с необходимата сериозност към тематиката на проекта.

Планираните дейности за младежката среща са предназначени за насърчаване на иновациите и предприемачеството; повишаване мотивацията за доброволчество в общността; акцент върху екипно базирани постижения; използване на лична отговорност, подкрепена от групата и колективен подход и други.
Неформалните методи на обучение, които ще бъдат използвани са ориентация, включваща опознаване, създаване на правила, споделяне на очаквания, обсъждане на програмата; дневни „ледоразбивачи“ за насърчаване на приобщаването, запознаване с нови култури, тийм билдинг, разрешаване на конфликти на безопасно ниво, за да се опознаят участниците; Енергизиращи дейности за насърчаване на здравословния начин на живот, изграждане на екип, насърчаване на иновациите; ежедневни оценки и отзиви за обучението; вечерни социални програми за насърчаване на интерес към езика, толерантност, уважение към другите страни и обичаи; културни вечери на страните участнички; семинари по комуникация, партньорско лидерство; малки групи с пленарни заседания и споделяне на добри практики; екипни проекти; ролеви игри; симулационни упражнения; театър; консенсус и конфронтационна групова работа; презентации на участниците; общностни проекти; интерактивни дискусионни групи; дейности, свързани с развитието на дигиталните умения на участниците, насочени към разпространение на информация и повишаване използването на Интернет.

Участието на нашите възпитаници в този вид проекти безспорно е изключително полезно и приятно изживяване, което оставя незабравими спомени за техните ученически години. Наученото от треньорите по време на обучението ще им бъде добър старт в живота след училище.

Координатор на проекта е Милена Андонова –директор на ГПАЕ „Гео Милев“, Бургас.

 

YEA project [bg]През 2012 година гимназията приключи работа по проекта Y.E.A. Проектът е ориентиран към изграждане на умения за действеност, а не теоретично изследване на гражданството, към провокиране и стимулиране на учениците да погледнат отвъд себе си, отвъд техните семейства и приятели, да разширят своите хоризонти и „Азът“ да бъде заменен от „ние, гражданите“. С действия към разбиране, зачитане човешките права и демокрацията ще се насърчи толерантност и уважение към другите народи и култури. Това ще се постигне чрез креативен междукултурен диалог и комбинация от езикови обучения и практическа дейност по темите култура, младежи, гражданство и автономия. Българското училище има традиция с клуба „аз казвам“ за дискусии на горещи теми – основа за споделяне на опит. Ще бъде предоставена възможност на учениците да се опознаят на практика, като проектът ще излезе извън рамките на традиционното урочно обучение и ще се пренесе на нивото на неформалното образование. Приоритет ще се дава на интерактивността: „връстници обучават връстници“; общуване с помощта на модерните средства за комуникация в Интернет като блогове, скайп, конференция по мрежата и други. Участието в проекта и на двете училища е планирано в сътрудничество с ученическите съвети, като по този начин са създадени условия за образование на демократична основа във всеки аспект на нашето ново съвместно начинание. Всички предлагани дейности ще доведат до засилване на самоуправлението сред учениците и повишаване на съзнанието за принадлежност към една общност, където да бъдеш активен и да участваш е това, което променя живота ни към по-добро. Дава се тласък на творческото начало, окуражава се екипността в работата, компютърът става ежедневно средство за общуване, развиват се ключовите компетенции и умения – презентиране, лидерство и т.н. – излючително важни на съвремения пазар на труда. .

 

[/bg][en]Our project .Y.E.A. is based on unity because we are going to explore autonomy and active citizenship through intercultural dialogue, thus provoking tolerance and respect.

 

[/en]