Свободно място в паралелка 12 клас за учебната 2019-2020г. Английски език / Руски език

Свободно място в паралелка 11 клас за учебната 2019-2020г. Английски език/Руски език

Свободно място в паралелка 9 клас за учебната 2019-2020г. Английски език/Немски език

Резултатисвободно място VIII клас

Свободно място в IX клас за учебната 2019/2020 Английски език/Немски език

Свободно място в IX клас за учебната 2019/2020 Английски език/Португалски език

Резултати от изпит по Английски език за свободно място в X клас 2019/2020 учебна година

Свободно място в XII клас за учебната 2019/2020 Английски език/ Руски език.

Документи се подават до 12:00 часа 14.10.2019 г. в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Свободно място в XI клас за учебната 2019/2020 Английски език/ Немски език.

Документи се подават до 12:00 часа 11.10.2019 г. в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Свободно място в XI клас за учебната 2019/2020 г. в паралелка Английски език/ Руски език.

Документи се подават до 12:00 часа 11.10.2019 г. в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Свободно място в XII клас за учебната 2019/2020 г. в паралелка Английски език/ Руски език.

Документи се подават до 12:00 часа 13.09.2019 г. в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Свободно място в X клас за учебната 2019/2020 г. в паралелка Английски език/ Немски език.

Документи се подават до 09.09.2019 г. в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Свободно място в XI клас за учебната 2019/2020

Свободно място в XI клас за учебната 2019/2020 г. в паралелка Английски език/ Немски език.

Документи се подават до 10.09.2019 г. до 12,00 часа в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Резултати от четвърти етап на класиране за свободно място

Обявява се едно свободно място в VIII клас 2019/2020 Английски език/Китайски език/Математика/Информационни технологии

Подаването на документи за участие в четвърти етап на класиране ще става в срок от 05.08.2019 г. до 09.08.2019 г. от 8:00 до 14:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ «Гео Милев»

Необходими документи

  • Копие от свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  • Заявление – по образец на АЕГ „Гео Милев“ ( на място )
  • Служебна бележка с резултатите от НВО – копие

График на дейностите по прием 2019/2020 учебна година

Резултати от изпит по английски език за свободно място в XI клас за учебната 2019/2020

Китайски език като втори профилиращ език от учебната 2019/2020 година

Информация и График на дейности по прием 2019/2020