Резултати от изпит по Английски език за свободно място в X клас 2019/2020 учебна година

Свободно място в XII клас за учебната 2019/2020 Английски език/ Руски език.

Документи се подават до 12:00 часа 14.10.2019 г. в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Свободно място в XI клас за учебната 2019/2020 Английски език/ Немски език.

Документи се подават до 12:00 часа 11.10.2019 г. в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Свободно място в XI клас за учебната 2019/2020 г. в паралелка Английски език/ Руски език.

Документи се подават до 12:00 часа 11.10.2019 г. в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Свободно място в XII клас за учебната 2019/2020 г. в паралелка Английски език/ Руски език.

Документи се подават до 12:00 часа 13.09.2019 г. в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Sвободно място в X клас за учебната 2019/2020 г. в паралелка Английски език/ Немски език.

Документи се подават до 09.09.2019 г. в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Свободно място в XI клас за учебната 2019/2020

Свободно място в XI клас за учебната 2019/2020 г. в паралелка Английски език/ Немски език.

Документи се подават до 10.09.2019 г. до 12,00 часа в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Резултати от четвърти етап на класиране за свободно място

Обявява се едно свободно място в VIII клас 2019/2020 Английски език/Китайски език/Математика/Информационни технологии

Подаването на документи за участие в четвърти етап на класиране ще става в срок от 05.08.2019 г. до 09.08.2019 г. от 8:00 до 14:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ «Гео Милев»

Необходими документи

 • Копие от свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
 • Заявление – по образец на АЕГ „Гео Милев“ ( на място )
 • Служебна бележка с резултатите от НВО – копие

График на дейностите по прием 2019/2020 учебна година

Резултати от изпит по английски език за свободно място в XI клас за учебната 2019/2020

Китайски език като втори профилиращ език от учебната 2019/2020 година

Информация и График на дейности по прием 2019/2020

Резултати от изпит по английски език за свободно място в X клас за учебната 2018/2019 година проведен на 10.12.2018

Резултати от изпит по английски език за свободно място в X клас за учебната 2018/2019 година

Резултати от изпит по английски език за свободно място в X клас за учебната 2018/2019 година

 

Обявяват се две свободни места в VIII клас

в паралелки Английски език/Немски език

Подаването на документи за участие в четвърти етап на класиране ще става в срок от 06.08.2018 г. до 08.08.2018 г. от 9:00 до 14:00 часа в кабинет 117 (на 1 етаж) в АЕГ «Гео Милев»

Необходими документи

 • Копие от свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
 • Заявление– по образец на АЕГ „Гео Милев“
 • Служебна бележка с резултатите от НВО – копие

Актуална информация

за разпределението по паралелки в VIII клас

записване след първо класиране

Паралелки Английски език – Немски език

Паралелки Английски език – Руски език

записване след второ класиране

Паралелки Английски език_Немски език-II-класиране

Паралелки Английски език_Руски език-II-класиране

Класни ръководители по паралелки

Прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2018/2019 година

Уважаеми родители, скъпи ученици,

щом четете тези редове, значи сте на правилното място – на нашия сайт. Разгледайте го, прочетете новините, използвайте архива, за да научите повече за събитията, които се случват в гимназията. Още много информация за събитията може да получите и от страницата ни във Facebook

Знаем, че повечето от вас са наблегнали на подготовката си по български език и математика, затова не сме променили начина на балообразуване и той е същият като в предходните години – сбор от удвоения резултат по БЕЛ от НВО, удвоения резултат по математика от НВО и оценките от свидетелството за основно образование по БЕЛ и математика.

Тази година във връзка с настъпилите промени в нормативната уредба, в учебните планове, съществуващата икономическа обстановка и интересите на нашите възпитаници, техния избор на специалности, по които те продължават обучението си в университети в България и чужбина, както и непрекъснатият стремеж да изпробваме нещо ново и различно, педагогическият съвет на АЕГ“Гео Милев“ реши да предложи прием на ученици след основно образование в следените паралелки:

3 паралелки по 26 ученици – общо 78 ученици

Английски език/Немски език

Избралите една от тези 3 паралелки ще могат да заявят желание за следните комбинации от трети и четвърти предмет (разпределението по паралелки ще е с вътрешно класиране по бал на записалите се ученици след съответния етап*)

Български език/История 

Биология/Химия 

 Изобразително изкуство/Математика  

1 паралелка по 26 ученици

Английски език/Португалски език/Български език/Математика

2 паралелки по 26 ученици – общо 52 ученици

Английски език/Руски език

Избралите една от тези 2 паралелки ще могат да заявят желание за следните комбинации от трети и четвърти предмет (разпределението по паралелки ще е с вътрешно класиране по бал на записалите се ученици след съответния етап*)

Български език/Математика

Български език/История  

 * Учениците, записали се след първи етап се подреждат по заявено желание за избор на трети/четвърти профилиращи предмети като класирането се извършва  по бал. Ако учениците имат еднакъв бал, се вземат предвид оценките по избраните профилиращи предмети. Ако и след тази процедура на класиране се получат еднакви балове, се взема предвид средният успех от свидетелството за основно образование. Учениците, записали се след втори етап, се подреждат по заявено желание за избор на трети/четвърти профилиращи предмети като класирането се извършва по съшите критерии, но само за останалите свободни места в съответните паралелки след избора на учениците, записали се след първия етап на класиране.

Добавена стойност към този начин на прием е, че в една паралелка ще попаднат деца със сходни интереси, например предполага се, че в паралелките с профилиращ предмет математика ще учат деца, които харесват и се справят добре с този предмет, това ще повиши качеството на обучението.

Обръщам внимание, че за АЕГ“Гео Милев“ ще трябва да изпишете на отделни редове всички кодове на паралелки на гимназията (общо три), избрани от Вас, в предпочитания от Вас ред.

код 1014 –  Английски език, Немски език

код 1016 – Английски език, Португалски език

код 1015 –  Английски език, Руски език

Випускът ще се състои от 6 паралелки по 26 ученици – 156 ученици. Паралелките са следните:

1 паралелка – 26 ученици – Английски език/Немски език/ Български език и литература/История

1 паралелка – 26 ученици – Английски език/Немски език/Биология/Химия

1 паралелка – 26 ученици – Английски език/Немски език/ Изобразително изкуство/Математика

1 паралелка – 26 ученици – Английски език/Португалски език/Български език и литература/Математика

1 паралелка – 26 ученици – Английски език/Руски език/Български език и литература/История

1 паралелка – 26 ученици – Английски език/Руски език/Български език и литература/Математика

Съгласно чл. 74. (3) от ЗПУО профилираното образование се осъществява в средната степен чрез общообразователната и разширената подготовка – в първи гимназиален етап, и чрез общообразователната и профилираната подготовка – във втори гимназиален етап, където може да се осъществява и чрез разширената подготовка.

В първия гимназиален етап профилиращите предмети са два: Английски език и Немски/Португалски/Руски език, те ще се изучават в задължителните, избираемите и факултативните часове.

Съгласно чл. 9. от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г.за учебния план учебното време за осъществяване на профилирана подготовка във втория гимназиален етап е между 18 и 20 часа седмично, като всеки от профилиращите предмети, определени в съответствие с държавния образователен стандарт за профилирана подготовка, се изучава с не по-малко от 4 учебни часа седмично през целия етап на обучение.

Във втория гимназиален етап профилиращите предмети са четири: Английски език, Немски/Португалски/Руски език и посочените трети и четвърти за всяка паралелка, те ще се изучават в задължителните и избираемите часове.

Не случайно сме избрали комбинациите от профилиращи предмети за втория гимназиален етап. Това са най-предпочитаните предмети на нашите дванадесетокласници през годините.

Учителите по тези дисциплини са с доказан професионализъм и високи резултати в обучението на учениците им. Всички умеят да работят с използване на индивидуален подход към всяко дете, отчитащ възможностите за развитието му и кариерното му ориентиране.

Предлагаме Ви да прочетете нашите мотиви за избор за всяка комбинация:

Математика и Изобразително изкуство

Български език и литература и История и цивилизация

Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

Български език и литература и Математика

График на дейностите по приемане на ученици в АЕГ «Гео Милев», Бургас за учебната 2018/2019 година.

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2018 / 2019 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Друга полезна информация може да намерите на сайта на РУО – Бургас, поместена след графика за дейностите.

 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране ще става в срок от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г. от 8:00 до 18:00 часа в кабинет 117 (на 1 етаж) в АЕГ «Гео Милев».
 • Записването на приетите на втори етап ученици ще става на 13.07.2018 г., 16.07.2018 г. и 17.07.2018 г. от 9:00 до 16:00 часа в кабинет 117 (на 1 етаж) в АЕГ «Гео Милев».
 • Записването на приетите на трети етап ученици ще става на 27.07.2018 г. и 28.07.2018 г. от 9:00 до 16:00 часа в кабинет 117 (на 1 етаж) в АЕГ «Гео Милев».

Необходими документи за записване:

Важно!!! На документите по образец на АЕГ „Гео Милев“ се изисква полагане на подписи от ученика и родителя/настойника. Няма да бъде записан ученик, ако не е придружен с един от родителите си или с посочено в пълномощно, заверено от нотариус,  лице, на което са делегирани права на настойник.

 • Свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
 • Заявление за записване/справка/декларации – по образец на АЕГ „Гео Милев“
 • Заявление-декларация за предметите по чл.16 ал.1 от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план – по образец на АЕГ „Гео Милев“
 • Акт за раждане – копие
 • Служебна бележка от училището гнездо
 • Две актуални снимки на матирана хартия във формат за документи.

Допълнителни документи:

Лична здравно-профилактична карта за  здравното и имунизационно състояние на ученика /издава се от личния лекар/ в първата учебна седмица се представя на медицинската сестра в училището/.