Прием на ученици след VII клас за учебната 2017/2018 година

Уважаеми родители, скъпи ученици,

щом четете тези редове, значи сте на правилното място – на нашия сайт. Разгледайте го, прочетете новините, използвайте архива, за да научите повече за събитията, които се случват в гимназията. Още много информация за събитията може да получите и от страницата ни във Facebook

Знаем, че повечето от вас са наблегнали на подготовката си по български език и математика, затова не сме променили начина на балообразуване и той е същият като в предходните години – сбор от удвоения резултат по БЕЛ от НВО, удвоения резултат по математика от НВО и оценките от свидетелството за основно образование по БЕЛ и математика.

Тази година във връзка с настъпилите промени в нормативната уредба, в учебните планове, съществуващата икономическа обстановка и интересите на нашите възпитаници, техния избор на специалности, по които те продължават обучението си в университети в България и чужбина, педагогическият съвет на ПГПАЕ“Гео Милев“ реши да предложи прием на ученици след седми клас в шест различни паралелки. Общият брой на учениците, които ще бъдат приети е 156 и въпреки, че паралелките са различни, това по никакъв начин не намалява шанса на всеки да бъде приет в нашата гимназия, той ще бъде класиран според своя бал в паралелката, която е посочил по реда на желанията си в заявлението. Дори може да се каже, че шансовете са по-големи, защото вероятно не всеки, който иска да учи в нашата гимназия ще заяви желание за всички паралелки.

Добавена стойност към този начин на прием е, че в една паралелка ще попаднат деца със сходни интереси, например предполага се, че в паралелките с профилиращ предмет математика ще учат деца, които харесват и се справят добре с този предмет, това ще повиши качеството на обучението.

Обръщам внимание, че за ПГПАЕ“Гео Милев“ ще трябва да изпишете на отделни редове всички кодове на паралелки на гимназията (общо шест), избрани от Вас, в предпочитания от Вас ред.

код 1019 –  Английски език, Руски език, Математика, Информационни технологии

код 1018 –  Английски език, Руски език, Български език и литература, История и цивилизация

код 1017 – Английски език, Немски език, Информационни технологии,Изобразително изкуство

код 1016 –  Английски език, Немски език, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

код 1015 – Английски език, Немски език, Български език и литература, Математика

код 1014 – Английски език, Немски език, Български език и литература, История и цивилизация

Във всички паралелки ще се изучава с ЕДНАКЪВ БРОЙ ЧАСОВЕ първият чужд език – АНГЛИЙКИ и с еднакъв брой часове вторият чужд език – РУСКИ за две от паралелките, НЕМСКИ за четири от паралелките.

Учителите , които ще преподават в VIII клас по профилиращите предмети:

по английски език:

Дарина Пехливанова, Катерина Атанасова, Мариана Терзиева, Светла Терзиева, Филка Калабалъкова, Янита Николова

по Български език и литература – Ася Хаджирачева

по Математика – Галина Вълканова

по ИТ – Димитрина Тодорова

по Химия и ООС – Галя Маринова

по Биология и ЗО – Даниела Стоянова

по История и цивилизация- Милена Андрешева / Милена Платникова

по Изобразително изкуство – Златка Коева

Випускът се състои от 6 паралелки по 26 ученици – 156 ученици. Паралелките са следните:

1 паралелка – 26 ученици – Английски език, Руски език, Математика, Информационни технологии – код 1019

1 паралелка – 26 ученици – Английски език, Руски език, Български език и литература, История и цивилизация – код 1018

1 паралелка – 26 ученици – Английски език, Немски език, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда – код 1016

1 паралелка – 26 ученици – Английски език, Немски език, Български език и литература, История и цивилизация – код 1014

1 паралелка – 26 ученици – Английски език, Немски език, Информационни технологии,Изобразително изкуство – код 1017

1 паралелка – 26 ученици – Английски език, Немски език, Български език и литература, Математика – код 1015

Съгласно чл. 74. (3) от ЗПУО профилираното образование се осъществява в средната степен чрез общообразователната и разширената подготовка – в първи гимназиален етап, и чрез общообразователната и профилираната подготовка – във втори гимназиален етап, където може да се осъществява и чрез разширената подготовка.

В първия гимназиален етап профилиращите предмети са два: Английски език и Немски/Руски език, те ще се изучават в задължителните, избираемите и факултативните часове.

Съгласно чл. 9. от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г.за учебния план учебното време за осъществяване на профилирана подготовка във втория гимназиален етап е между 18 и 20 часа седмично, като всеки от профилиращите предмети, определени в съответствие с държавния образователен стандарт за профилирана подготовка, се изучава с не по-малко от 4 учебни часа и не повече от 6 учебни часа седмично през целия етап на обучение.

Във втория гимназиален етап профилиращите предмети са четири: Английски език, Немски/Руски език и посочените трети и четвърти за всяка паралелка, те ще се изучават в задължителните и избираемите часове.

Не случайно сме избрали комбинациите от профилиращи предмети за втория гимназиален етап. Това са най-предпочитаните предмети на нашите дванадесетокласници през годините.

Учителите по тези дисциплини са с доказан професионализъм и високи резултати в обучението на учениците им. Всички умеят да работят с използване на индивидуален подход към всяко дете, отчитащ възможностите за развитието му и кариерното му ориентиране.

Предлагаме Ви да прочетете нашите мотиви за избор за всяка комбинация:

Математика и Информационни технологии

Български език и литература и История и цивилизация

Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

Информационни технологии и Изобразително изкуство

Български език и литература и Математика

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017 – 2018 г.

Друга полезна информация може да намерите на сайта на РУО – Бургас, поместена след графика за дейностите.

Записването след първо класиране е от 28 юни до 30 юни 2017 от 8 до 18 часа в кабинет 117 на първия етаж.

Записването след второ класиране е от 5 юли до 7 юли 2017 от 9 до 16 часа в кабинет 117 на първия етаж.

Необходими документи за записване:

На документите по образец на ПГПАЕ „Гео Милев“ се изисква полагане на подписи от ученика и родителя/настойника

  • Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  • Заявление за записване/справка/декларации – по образец на ПГПАЕ „Гео Милев“
  • Заявление-декларация за предметите по чл.16 ал.1 от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план – по образец на ПГПАЕ „Гео Милев“
  • Акт за раждане – копие

Допълнителни документи:

Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика /издава се от личния лекар//в първата учебна седмица/.