Адрес:                                                                       Колектив
АЕГ “Гео Милев”
к-с “Зорница” п.к. 2
Бургас, България
канцелария тел: +359 56 862 949
e-mail: office@gpaeburgas.org
Address:
AEG “Geo Milev”
k-s “Zornica” m.b. 2
8018 Burgas, Bulgaria
office tel: +35956 862 949
e-mail: office@gpaeburgas.org


Вижте по-голяма карта
КАК МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ?

Да ни дарите средства

´  по банкова сметка на AEГ“Гео Милев“

BG 03 SOMB 91303124011500

´  по банкова сметка на Сдружение Училищно настоятелство към ГПАЕ“Гео Милев“

BG 02 UNCR 76301063914828

´  на училищни мероприятия
´  като използвате бутона по-надолу

Да се включите с доброволен труд

Да станете наши партньори