Уважаеми родители, благодарим Ви, че взимате участие в дейността на училището!

Обръщаме се към Вас с молба да попълните анонимна анкета за Вашата удовлетвореност от училището:

Анкета за родители