Седмично разписание втори срок 2017-2018

 

Заявление за изготвяне на академична справка

 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Eдинни училищни правила за противодействие на тормоза

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации