АНКЕТА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2019-2020

График за класните работи I-ви срок за учебната 2019/2020 година. 

График контролни работи I-ви срок за учебната 2019/2020 година.

График за провеждане на консултации през учебната 2019/2020 година-I срок

Учебници 2019-2020 учебна година.

Календар на дейностите за учебната 2019/2020 година.

График на заниманията по корейски език

График смени за учебната 2019/2020 година

График 2019-2020 учебна година.( Ваканции и неучебни дни )

ИНСТРУКТАЖ БДП

ЗАЯВЛЕНИЕ – ФУЧ ( за 10-ти клас  2019/2020 )

ЗАЯВЛЕНИЕ – СИП ( за 11-ти клас 2019/2020 )

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

Лична здравно-профилактична карта.

Заявление за изготвяне на академична справка

Етичен кодекс на общността

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Eдинни училищни правила за противодействие на тормоза

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации