Отчет за тримесечието на 2015 година 3month- 2015

Отчет за изпълнение на бюджета 2015

Oтчет за изпълнение на бюджета – I_тримесечие

Отчет 2-2016

Отчет 3-то тримесечие

Отчет бюджет 2016

Отчет за първото тримесечие 2017

Отчет за второ тримесечие 2017

Отчет за деветмесичието на 2017 г

Отчет бюджет 2017

Отчет за първо тримесечие на 2018

Отчет за второ тримесечие на 2018

Отчет за третото тримесечие на 2018

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018