Отчет за тримесечието на 2015 година 3month- 2015

Отчет за изпълнение на бюджета 2015

Oтчет за изпълнение на бюджета – I_тримесечие

Отчет 2-2016

Отчет 3-то тримесечие

Отчет бюджет 2016

Отчет за първото тримесечие 2017

Отчет за второ тримесечие 2017

Отчет за деветмесичието на 2017 г

Отчет бюджет 2017

Отчет за първо тримесечие на 2018

Отчет за второ тримесечие на 2018

Отчет за третото тримесечие на 2018

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018

Отчет за първо тримесечие на 2019 г.

Отчет за второ тримесечие на 2019 г.

Отчет за трето тримесечие на 2019 г.