Вътрешни правила 2018

Заповед_IX клас

Декларации за IX клас за януари:

1 декларация за стипендия по успех

2 декларация за социална стипендия

Декларации за II срок на 2017/2018 година:

1 успех

2 декларация за социална стипендия

3 трайни увреждания

4 стипендия с един родител

еднократни стипендии_II_срок

5-1.1 еднократни нецелеви стипендии

5-1.2 еднократни нецелеви стипендии

5-2.1 еднократни целеви стипендии

5-2.2 еднократни целеви стипендии