Вътрешни правила_2016

срокове_стипендии_II_срок

Протокол_стипендии_II_срок

Декларации:

1 успех_II_срок

2 социална стипендия_II_срок

3 трайни увреждания_II_срок

4 стипендия с един родител_II_срок

5.1 еднократни стипендии_II_срок

5.2 еднократни стипендии_II_срок