Електронен адрес за връзка с училищното настоятелство:

school.board@gpaeburgas.org