План за организацията и провеждането на ДЗИ 2019

График за промяна на оценка – 2018

График за получаване на служебните бележки – 2018

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018

Заповед за определяне на зрелостна комисия

Инструктаж за зрелостника

Инструктаж за квестор

Инструктаж за консултант

План ДЗИ 2018