Заповед за промяна на оценка – 2017

ДЗИ 2017

Заповед за Училищна зрелостна комисия 2017

План за ДЗИ 2017 в ПГПАЕ

План на дейностите по организация на изпитите за промяна на оценките след завършен XII клас

Динамичен модел за изчисляване на успех от диплома

Инструктаж за зрелостника

Инструктаж за квестора

Инструктаж за учителя-консултант по чужд език