ПРИЕМ НА НОВИ УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 година:

Уважаеми родители, списъкът с учебниците ще бъде публикуван за учениците като новина.

Първата родителска среща за осми клас ще бъде на 10 септември 2013 г. от 18 часа в сградата на гимназията:

VIII a – 121 стая, VIII б – 101, VIII в – 103,

VIII г – 104, VIII д – 106, VIII е – 107

 

учениците в VIII клас са  разпределени по ПАРАЛЕЛКИ съобразно изявените желания за занималня и свободноизбираема подготовка.

 

Списъкът с учебниците ще бъде публикуван до 16 август.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Къде можете да видите писмените работи от изпитите…

Резултатите по БЕЛ и математика след VII клас и предполагаем бал за езиковите гимназии

Тук може да видите първите 1280 ученици, чийто бал (удвоения сбор от оценките от изпитите и предполагаем сбор 12 от оценките от седми клас) е минимум 30.

Тук може да видите минималния и максималния бал по паралелки и училища за 2012 година.

БАЛЪТ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ УДВОЕНИТЕ ОЦЕНКИ ОТ ИЗПИТИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА И ОЦЕНКИТЕ ОТ СЕДМИ КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ГПАЕ“ГЕО МИЛЕВ“, БУРГАС ЗА 2013/2014 ГОДИНА Е:

 ОБЩО 6 ПАРАЛЕЛКИ ПО 26 УЧЕНИЦИ – 156 УЧЕНИЦИ, ОТ КОИТО:  
 
 5 ПАРАЛЕЛКИ – 130 УЧЕНИЦИ:
 
ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ I ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ; II ЧУЖД ЕЗИК – НЕМСКИ
III ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
IV ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ – ПО ИЗБОР: РУСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ИСТОРИЯ, ХИМИЯ.
 

1 ПАРАЛЕЛКА – 26 УЧЕНИЦИ:

 
ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ I ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ; II ЧУЖД ЕЗИК – РУСКИ
III ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
IV ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ – ПО ИЗБОР: НЕМСКИ ЕЗИК, ИСТОРИЯ, ХИМИЯ, МАТЕМАТИКА. 
 
За всички ученици в VIII клас се организира ЗАНИМАЛНЯ от Училищното настоятелство
 

УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КОИТО ЩЕ ВОДЯТ ВИПУСКА СА:

ДИАНА КОЛАРОВА  и  ЗОРНИЦА ХАРАЛАМБИЕВА

Паралелката с II чужд език – руски,

ще се води от Зорница Хараламбиева по английски език и от Любомир Найденов по руски език.

 

ЗАПИСВАНЕТО СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ Е ОТ 27 ЮНИ ДО 1 ЮЛИ 2013 ОТ 8 ДО 18 ЧАСА В КАБИНЕТ 117 НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.  Удостоверение за завършен  седми клас – оригинал

2.  Заявление/декларация за записване/справка  – по образец

3.  Акт за раждане – копие

4.  Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът/до 15.09.2013/.

5.  Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика /издава се от личния лекар//до 15.09.2013/.

6.  Заявление за посещаване на занималня.

 

Уважаеми родители  и ученици,

на този сайт имате възможност да придобиете представа за живота на училищната общност в гимназията.

За възможностите, които получават децата да се изявят не само академично, но и да развиват и демонстрират своите комуникативни,  организаторски и лидерски способности, да участват в различни извънкласни и извънучилищни дейности, заедно с учението да спортуват, да пътуват, да творят и не на последно място да се забавляват. Тук всеки има правото и възможността да каже какво мисли, какво иска, да бъде чут и да получи подкрепа.

Ако имате желание да станете много важни хора за нас посетете vip.gpaeburgas.org и вижте как.