УН към АЕГ “Гео Милев” Бургас организира извънкласни курсове за подготовка по различни предмети.

Желаещите да посещават по-долу изброените курсове трябва да попълнят декларация по образец в учебен отдел, че не са ученици на преподавателя, водещ курса. Декларациите за конфликт на интереси ще бъдат попълвани и от всеки учител, заявил желание за работа към УН.

Курсовете са както следва:

Курс по английски език “Speaking Cambridge advanced”

Кандидат-студентски курс по математика за XI и XII клас

Курс по българо-английски и английско-български превод (художествена литература и публицистика).

Курс по английски език ( ниво C1, CAE, IELTS ).

“Дизайн клас” – курс по графичен дизайн.

Кандидатстудентски курс по изобразително изкуство за подготовка за кандидатстване в България и чужбина.

Курс по БЕЛ – подготовка за ДЗИ – БЕЛ – XII клас.

Безплатен курс по китайски език