Кандидат-студентският, курс по математика за ученици от XI и XII клас(ове) осигурява систематична подготовка по математика за кандидатстване във всички български и чуждестранни университети чрез разработени теми които включват обстоен теоретичен материал, както и достатъчен брой задачи за решване по време на занятията, както и за домашна работа. Предвидени са часове за консултации.

XI клас – 90 учебни часа ; 8 лв. на час.

XII клас – 140 часа; 8 лв. на час.

Група  – минимум 8 ученика, максимум 14 ученика.

Курсът ще се провежда събота и неделя.

Бойко Пандев тел. 0988 902027