Курс по българо-английски и английско-български превод (художествена литература и публицистика).

За XI и XII клас и кандидат – студенти.

30 седмици по 3 часа седмично. Начало 13-ти, 20-ти или 27-ми октомври 2018 г.

Общо 90 часа.

Дарина Пехливанова  тел. 0894309128